Podatki w Polsce

Podatki

Amerykański uczony i polityk  Benjamin Franklin zdawał sobie sprawę, jak wielką wagę każde państwo przywiązuje do podatków, stąd wielką popularność zdobyło jego słynne zdanie „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.

System podatkowy w Polsce

Wpływy z tytułu podatków stanowią podstawowe źródło przychodów budżetowych również i w naszym kraju. Podatki w Polsce mają charakter przymusowy i bezzwrotny, są rodzajem daniny publicznej, odprowadzanej nieodpłatnie. Nakładane są niemal na każdą czynność i każdy produkowany w kraju przedmiot, czy usługę. To właśnie z uzyskanych dochodów podatkowych, państwo jest w stanie realizować politykę w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Bez podatków byłoby to niemożliwe.

Podatki pośrednie

W systemie podatkowym w Polsce spotykamy dwie wielkie grupy podatków. Pierwsza z nich to podatki pośrednie. W tej grupie znajdują się podatek od towarów i usług, czyli VAT, oraz podatek akcyzowy, który nakładany jest tylko na niektóre dobra, gdyż ma ograniczyć ich konsumpcję . Choć są to zaledwie dwa podatki, to jednak stanowią one najważniejsze źródło dochodów budżetowych w niemal każdym kraju, również i w Polsce.

Podatki bezpośrednie

Do drugiej grupy podatków zaliczamy przede wszystkim podatki dochodowe, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, oraz podatki majątkowe. Jednym z przykładów podatków majątkowych jest podatek od nieruchomości, czy podatek rolny. Właściciel budynku, budowli, czy ziemi za ich posiadanie odprowadza przymusową daninę do budżetu państwa.

Jeszcze innym przykładem podatków majątkowych będzie podatek leśny, czy podatek od środków transportowych.

Szczególnie kontrowersyjnym podatkiem, zaliczanym do tej grupy, jest podatek od posiadania psa. Opłata ta została wprowadzona na mocy ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Był to podatek samorządowy, który miał przede wszystkim ograniczyć liczbę psów trzymanych w dużych miastach (zwłaszcza w blokach). Z podatku natomiast wyłączono psy gospodarskie. Ze względu na wysokie koszty pobierania tego rodzaju podatku niektóre samorządy wolały z niego zrezygnować. Kontrowersyjny pozostaje nadal przedmiot opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *