Dlaczego warto znać kodeks cywilny

Bardzo często spotykamy się z wyrażeniami, że coś jest uregulowane w kodeksie cywilnym. Przechodzimy nad tym do porządku i nie zastanawiamy się, że właśnie ta ustawa, zwana kodeksem cywilnym, reguluje większość sfer naszego życia. Przede wszystkim tu uregulowane są pojęcia zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej, a także wyjaśnienie, kto to jest osoba fizyczna, a kto osoba prawna. Kodeks definiuje pojęcie mienia, własności oraz innych praw rzeczowych. Tu także mamy szeroko opisane czynności prawne. Jak ważne jest to w naszym życiu, chyba nie trzeba wyjaśniać. Zwykły zakup chleba to przecież jest czynność prawna. Kodeks wyjaśnia, kto i kiedy dokonuje czynności prawnych, kiedy są one nieważne, kto nie może ich dokonywać. W osobnej księdze kodeksu są uregulowane zobowiązania. Tu mamy wyjaśnione wszystko, jeśli chodzi o umowy, długi, darowizny i wiele jeszcze innych zdarzeń prawnych. Ostatnia, czwarta księga skupia się na spadkach. To bardzo istotna część kodeksu, ponieważ właśnie spadki wywołują często rodzinne spory, kto po kim dziedziczy czy co dziedziczy. W kodeksie mamy przepisy dotyczące zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Zdefiniowane jest też przyjęcie i stwierdzenie nabycia spadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *