Podstawy prawa powinny być w szkolnym programie

W szkolnych programach próżno szukać lekcji związanych z prawem. Wielka to szkoda, bo przecież praktycznie całe życie jest w pewien sposób uregulowane prawnie. Bo prawo to nie tylko kodeks karny i sądy, jak się wielu osobom wydaje. Praktycznie wszystkie dziedziny życia są obwarowane przepisami prawnymi. Rodzi się dziecko i od razu dostaje się pod przepisy prawa cywilnego i rodzinnego. Dlaczego? Bo człowiek, czyli dziecko jest podmiotem prawnym i przysługują mu pewne prawa i obowiązki. Rodzice dziecka są zobowiązani do zgłoszenia jego urodzin do urzędu, czyli wkracza prawo administracyjne. Potem dziecko idzie do szkoły i tu pojawia się prawo oświatowe, które precyzuje m.in. jak długo młody człowiek ma się uczyć, jakie ma prawa i obowiązki. Pojawia się miłość i znów wkracza prawo rodzinne, regulujące zawarcie związku małżeńskiego. Młody człowiek rozpoczyna pracę, więc powinien znać przepisy prawa pracy czy prawa o działalności gospodarczej. No i oczywiście prawo finansowe, które reguluje wszelkiej maści podatki. Wszystkie te przepisy muszą być zgodne z najważniejszym uregulowaniem prawnym kraju, taką biblią prawa, czyli Konstytucją. To w Konstytucji są zawarte podstawowe wartości każdego obywatela, jego prawa i obowiązki.