Zadłużony spadek

Spadek nie zawsze wiąże się z otrzymaniem dużej kwoty pieniędzy i poprawą naszej sytuacji finansowej. Należy pamiętać, że w wyniku dziedziczenia możemy też zostać zobowiązanymi do spłaty olbrzymich długów naszego zmarłego dziadka, wujka czy ciotki. Jak uchronić się przed taką sytuacją? Jako spadkobiercom przysługuje nam okres 6 miesięcy na złożenie odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem bądź sądem. Możemy spadek przyjąć wprost, odrzucić bądź też przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza (do kwoty tzw. wartości masy spadkowej). Jeśli nie podejmiemy żadnych kroków, będzie to traktowane, jakbyśmy przyjęli cały spadek wprost. Jak łatwo się domyślić, jeśli spadek okaże się obarczony długami, będzie to oznaczało, że jesteśmy odpowiedzialni całym swoim majątkiem za wszelkie długi naszego ukochanego zmarłego. Bardzo ważne jest by pamiętać, że w momencie, gdy my odrzucamy spadek, to dziedziczą kolejne osoby do tego uprawnione, czyli na przykład nasze dzieci czy wnuki. Warto więc zadbać o to, by również te kolejne osoby złożyły wniosek o odrzucenie zadłużonego spadku. Pamiętajmy o tym wszystkim, bo spadek to nie zawsze wielkie szczęście, ale czasami też może okazać się prawdziwym nieszczęściem.

Dlaczego warto znać kodeks cywilny

Bardzo często spotykamy się z wyrażeniami, że coś jest uregulowane w kodeksie cywilnym. Przechodzimy nad tym do porządku i nie zastanawiamy się, że właśnie ta ustawa, zwana kodeksem cywilnym, reguluje większość sfer naszego życia. Przede wszystkim tu uregulowane są pojęcia zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej, a także wyjaśnienie, kto to jest osoba fizyczna, a kto osoba prawna. Kodeks definiuje pojęcie mienia, własności oraz innych praw rzeczowych. Tu także mamy szeroko opisane czynności prawne. Jak ważne jest to w naszym życiu, chyba nie trzeba wyjaśniać. Zwykły zakup chleba to przecież jest czynność prawna. Kodeks wyjaśnia, kto i kiedy dokonuje czynności prawnych, kiedy są one nieważne, kto nie może ich dokonywać. W osobnej księdze kodeksu są uregulowane zobowiązania. Tu mamy wyjaśnione wszystko, jeśli chodzi o umowy, długi, darowizny i wiele jeszcze innych zdarzeń prawnych. Ostatnia, czwarta księga skupia się na spadkach. To bardzo istotna część kodeksu, ponieważ właśnie spadki wywołują często rodzinne spory, kto po kim dziedziczy czy co dziedziczy. W kodeksie mamy przepisy dotyczące zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Zdefiniowane jest też przyjęcie i stwierdzenie nabycia spadku.