Podatki, co to jest i w jakim celu

Podatki – Co to jest?

Podatek, kiedyś danina, to obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz  państwa,w którym się urodziliśmy i pracujemy. Zamiast państwa może być to na przykład JST, czyli jednostka samorządu terytorialnego. Istotne dla podatku jest to, że w zamian nie otrzymujemy żadnego konkretnego świadczenia. Czyli podatek w żadnym razie nie jest bezpośrednim aktem kupno/sprzedaż. Ale pośrednio oczywiście korzystamy na systemie podatkowym wszyscy, albo raczej powinniśmy na nim korzystać wszyscy. Bo z wpływów, jakie państwo otrzymuje od swoich podatników wykonuje zadania publiczne. Czyli przekazuje je na różnego rodzaju, niezbędne zdaniem państwa, świadczenia skierowane do swoich obywateli.

Droga naszych podatków

Większość podatków, jakie płacimy lub są od nas pobierane trafiają do skarbu państwa lub województwa, lub powiatu czy gminy, w zależności od tego, gdzie mieszkamy i pracujemy. Ze skarbu państwa, czy województwa, gminy, powiatu, nasze pieniądze mogą zostać na przykład zainwestowane w infrastrukturę regionu, gdzie mieszkamy, drogi, instytucje, które powinny o nas nieustannie dbać, jak służbę zdrowia, policję,czy też kulturę i oświatę.

W odległej już historii podatki płaciło się na przykład w postaci towarowej. Tak właśnie bywało na polskiej wsi, gdy właścicielowi gruntu, panu lub księdzu lub do klasztoru  należało w umówionym terminie dostarczyć określoną ilość mąki, miodu, zwierząt domowych. Aby ułatwić sobie te zadania, właściciele ziemscy przeszli na świadczenia pieniężne i sami kupowali sobie potrzebne produkty.

Klasyfikacja podatków

1. Podatki dochodowe: płatnikiem jest każdy prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli jest to osoba fizyczna, płaci PIT, jeżeli tzw, prawna płaci CIT.

2. Do podatków należą też obowiązkowe dla każdego składki ubezpieczeniowe

3. Podatki płacimy też od tego co posiadamy, od naszego majątku, czyli od nieruchomości, jaką posiadamy.  Rolnicy płacą od ilości gruntu jaki uprawiają, płacą też właściciele lasów.

Płacimy również podatki wtedy, gdy odziedziczymy majątek, albo ktoś go nam przekaże.

Podatki w Polsce

Podatki

Amerykański uczony i polityk  Benjamin Franklin zdawał sobie sprawę, jak wielką wagę każde państwo przywiązuje do podatków, stąd wielką popularność zdobyło jego słynne zdanie „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.

System podatkowy w Polsce

Wpływy z tytułu podatków stanowią podstawowe źródło przychodów budżetowych również i w naszym kraju. Podatki w Polsce mają charakter przymusowy i bezzwrotny, są rodzajem daniny publicznej, odprowadzanej nieodpłatnie. Nakładane są niemal na każdą czynność i każdy produkowany w kraju przedmiot, czy usługę. To właśnie z uzyskanych dochodów podatkowych, państwo jest w stanie realizować politykę w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Bez podatków byłoby to niemożliwe.

Podatki pośrednie

W systemie podatkowym w Polsce spotykamy dwie wielkie grupy podatków. Pierwsza z nich to podatki pośrednie. W tej grupie znajdują się podatek od towarów i usług, czyli VAT, oraz podatek akcyzowy, który nakładany jest tylko na niektóre dobra, gdyż ma ograniczyć ich konsumpcję . Choć są to zaledwie dwa podatki, to jednak stanowią one najważniejsze źródło dochodów budżetowych w niemal każdym kraju, również i w Polsce.

Podatki bezpośrednie

Do drugiej grupy podatków zaliczamy przede wszystkim podatki dochodowe, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, oraz podatki majątkowe. Jednym z przykładów podatków majątkowych jest podatek od nieruchomości, czy podatek rolny. Właściciel budynku, budowli, czy ziemi za ich posiadanie odprowadza przymusową daninę do budżetu państwa.

Jeszcze innym przykładem podatków majątkowych będzie podatek leśny, czy podatek od środków transportowych.

Szczególnie kontrowersyjnym podatkiem, zaliczanym do tej grupy, jest podatek od posiadania psa. Opłata ta została wprowadzona na mocy ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Był to podatek samorządowy, który miał przede wszystkim ograniczyć liczbę psów trzymanych w dużych miastach (zwłaszcza w blokach). Z podatku natomiast wyłączono psy gospodarskie. Ze względu na wysokie koszty pobierania tego rodzaju podatku niektóre samorządy wolały z niego zrezygnować. Kontrowersyjny pozostaje nadal przedmiot opodatkowania.