Dlaczego warto znać kodeks cywilny

Bardzo często spotykamy się z wyrażeniami, że coś jest uregulowane w kodeksie cywilnym. Przechodzimy nad tym do porządku i nie zastanawiamy się, że właśnie ta ustawa, zwana kodeksem cywilnym, reguluje większość sfer naszego życia. Przede wszystkim tu uregulowane są pojęcia zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej, a także wyjaśnienie, kto to jest osoba fizyczna, a kto osoba prawna. Kodeks definiuje pojęcie mienia, własności oraz innych praw rzeczowych. Tu także mamy szeroko opisane czynności prawne. Jak ważne jest to w naszym życiu, chyba nie trzeba wyjaśniać. Zwykły zakup chleba to przecież jest czynność prawna. Kodeks wyjaśnia, kto i kiedy dokonuje czynności prawnych, kiedy są one nieważne, kto nie może ich dokonywać. W osobnej księdze kodeksu są uregulowane zobowiązania. Tu mamy wyjaśnione wszystko, jeśli chodzi o umowy, długi, darowizny i wiele jeszcze innych zdarzeń prawnych. Ostatnia, czwarta księga skupia się na spadkach. To bardzo istotna część kodeksu, ponieważ właśnie spadki wywołują często rodzinne spory, kto po kim dziedziczy czy co dziedziczy. W kodeksie mamy przepisy dotyczące zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Zdefiniowane jest też przyjęcie i stwierdzenie nabycia spadku.

Podstawy prawa powinny być w szkolnym programie

W szkolnych programach próżno szukać lekcji związanych z prawem. Wielka to szkoda, bo przecież praktycznie całe życie jest w pewien sposób uregulowane prawnie. Bo prawo to nie tylko kodeks karny i sądy, jak się wielu osobom wydaje. Praktycznie wszystkie dziedziny życia są obwarowane przepisami prawnymi. Rodzi się dziecko i od razu dostaje się pod przepisy prawa cywilnego i rodzinnego. Dlaczego? Bo człowiek, czyli dziecko jest podmiotem prawnym i przysługują mu pewne prawa i obowiązki. Rodzice dziecka są zobowiązani do zgłoszenia jego urodzin do urzędu, czyli wkracza prawo administracyjne. Potem dziecko idzie do szkoły i tu pojawia się prawo oświatowe, które precyzuje m.in. jak długo młody człowiek ma się uczyć, jakie ma prawa i obowiązki. Pojawia się miłość i znów wkracza prawo rodzinne, regulujące zawarcie związku małżeńskiego. Młody człowiek rozpoczyna pracę, więc powinien znać przepisy prawa pracy czy prawa o działalności gospodarczej. No i oczywiście prawo finansowe, które reguluje wszelkiej maści podatki. Wszystkie te przepisy muszą być zgodne z najważniejszym uregulowaniem prawnym kraju, taką biblią prawa, czyli Konstytucją. To w Konstytucji są zawarte podstawowe wartości każdego obywatela, jego prawa i obowiązki.